MÜHENDİSLİK

MÜHENDİSLİK…

A Su Sistem Analizi

Su şartlandırma bulgularınızda bir uygunsuzluk olup olmadığı ya da ekipmanınız eskisi kadar verimli çalışmadığı durumlarda Eksper Mühendisliğin uzmanları sorunu çözmek ve sistem şartlarını rehabilite etmek için su sisteminin analizini sahada yaparak gerekli bakım, uygulama direktiflerini hazırlar ve sürekliliğini sağlamak için raporlama yapar. Su sistem denetimleri genel sağlık ve su güvenliğini sağlamak amaçlı olduğu kadar tesisin korunması amaçlı da olabilir. Kireç, biyolojik üreme, korozyon gibi sorunlar sistemlerinizin zarar görmesine neden olacaktır. Eksper Mühendislik sistemin bileşenlerini test edecek, tesisin içini denetleyecek ve bulguları ve önerilen düzeltici eylemleri sizin için kaydedecek ve raporlayacaktır.

B Numune Alımı Ve Test

Mevcut su sistemlerinizin verimliliğini ve kalitesinin etkili bir şekilde takip edilmesini servis raporlarımızla belirliyoruz. Tesis ihtiyacına göre belirlenen su özelliklerini düzenli olarak test etmek, gerektiğinde önlemleri almak için yapılacak işlemlerin planlanabilmesi için size neden sonuç ilişkisini gösterebilmemiz açısından çok önemlidir. Eksper Mühendislik tüm bu kimyasal analizleri tesisinizde numuneleri toplayarak aynı gün içinde raporlar, su nedeniyle oluşacak korozyonu; online korozyon istasyonu kurarak yıl boyu takip edip uluslararası kabul gören ASTM standartlarına göre raporlar ve tüm bulgularından haberdar olmanızı sağlar.

C Su Hijyeni

Günümüz şartlarında kimyasal maddeler, filtreleme ekipmanları veya sterilizasyon tesisi su hijyeni gereksiniminize cevap veriyor olabilir , Eksper Mühendisliğin sunduğu ürünler ve uzmanlığı riskleri tanımlayabilir ve azaltabilir. Su hijyeni işlemimizle, müşteri odaklı eğitim kurslarımızla ne yapmanız gerektiğini size gösterebilir veya danışmanlık hizmetimizle sizlere çözüm sunabiliriz. Temiz suyun verimliliğiniz ve itibarınız için ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz; bu nedenle bize, bilgi ve uzmanlığımıza, su hijyeni sistemlerimizle sizlere çözüm ortağı olma şansı veriniz.

Su hijyen hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için, lütfen bize ulaşın.

D Legionella Risk Analizi

Legionella risk değerlendirme hizmetlerimizle, sizi bir Lejyoner hastalığı salgını ya da ilgili mevzuata uymama tehlikesine yol açabilecek eksiklikleri tespit etmek için sitenizin, ekipmanınızın ve işlemleriniz üzerinde tam bir denetim yapabiliriz. Legionella risk değerlendirme hizmetlerimizin temelinde “doktor-hasta ilişkisi” mahremiyeti ve hassasiyetiyle çalışmaktayız. Legionella denetim kriterlerine uygunluk ve olası bir salgın tehlikesine karşı tesisinizde kritik nokta belirlenmesi, neden-sonuç ilişkisi ve çözüm aşamalarını müşteriye özel reçetelendirmekteyiz.

Genellikle Lejyoner Hastalığı ve Legionella ile ilgili karşımıza üç ana sorun çıkmakta. Yönetim zafiyeti; Legionella mücadelesinin maliyeti ve kontrolü noktasında oluşan sıkıntılar nedeniyle etkin mücadeleyi engellemektedir. İkincil olarak yetersiz personel eğitimi ve sistematik mücadele edilememesine neden olmaktadır. Son olarak ise tesis personeli ve yönetim arasındaki zayıf iletişim ve raporlamalar etkin ve sürekli mücadeleyi engellemektedir.

Lejyonella risk değerlendirme hizmetlerimiz bulguları belgeleyerek ve uygun düzeltici önlemleri almamızla sonlanırken Legionella mücadelesinde aynı zamanda hayat kurtarıyor olabiliriz bilinciyle çalışmaktayız.

E Enerji Verimliliği

Mekanik tesisatlarda akışkan olarak suyun kullanılması suyun yapısına özgü olarak bazı riskleri de ortaya çıkarmaktadır. Su, içinde bulunduğu mekanik yapı ile sahip olduğu fiziksel kimyasal koşullara bağlı olarak korozyon ya da çökelti oluşturma arasında salınım yapmaktadır. Bu oluşum mekanik bölümlerin yararlı ömürlerini kısıtlamakta, aynı zamanda enerji, su, işgücü maliyetlerini etkilemektedir. Eksper Mühendislik olarak, ısıtılarak veya soğutularak sıvı veya gaz fazında kullanılan suyun, üretilmesini sağlayan cihazlar ve kullanım noktalarına ulaştırılmasında kullanılan mekanik tesisatlarda meydana getirebileceği korozyon, depozit ve biyolojik etkilerin en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılmasının ekonomik olarak getirilerini raporlamaktayız.

F Kireç/Depozit-Korozyon-Biyolojik Üreme

Isıtma ve soğutma sistemlerinin temel amacı, kondenser, eşanjör, serpantin, havlupan, radyatör vs yüzeylerinden ısı alışverişi sağlamaktır. Isıtma ve soğutma sisteminin işletilmesi esnasında karmaşık birçok problemlerle karşılaşırız. Açık Soğutma ve Buhar sistemleri içerisindeki çözünmüş katı madde miktarının çevrim sayısı ile artan konsantrasyonu, sistemdeki kalma zamanının uzunluğu, katı madde içeriği ile birleştiğinde metal yüzeylerde ve ısı transfer yüzeylerinde birikinti oluşmasına neden olmaktadır. Bu problemlerin hepsinin üst üste gelmesi birbirlerinin etkisini artırmakta ve dezavantajlar yaratmaktadır. Isıtma/Soğutma sistemlerindeki belli başlı problemler, korozyon, kireç ve depozit oluşumu, kirlenme ve mikrobiyolojik oluşumlardır. Sonuç olarak ısı transferi düşmekte, metal yüzeyler korozyona maruz kalmakta, sistem suyu kirlenmekte ve işletme maliyetleri artmaktadır. Kapsamlı kimyasal şartlandırma programları bu su sistemlerini tüm bu problemlerden korumak üzere tasarlanmaktadır. Eksper Mühendislik olarak, korozyon konusunda sektörün öncüleri gibi online korozyon istasyonları kurarak ASTM standartlarında iyi ve üst seviyede korozyon koruması gerçekleştirmekteyiz. Suyun depozit yapıcı ya da korozif özellikte olup olmadığını suyun parametrelerinden faydalanarak LSI (Langelier Saturation Index) kullanarak tespit etmekte bu doğrultuda önlemler almaktayız.

G Endüstriyel ve Büyük Ölçekli Su Arıtma

Eksper Mühendislik, petrol ve gaz, enerji, ilaç, üretim, kimyasal işleme ve özel mühendislik çözümleri dahil olmak üzere çeşitli endüstriler için uçtan uca su arıtma çözümleri sağlayıcısı olarak yıllara yayılanın bir deneyime sahiptir. Petrol sahası buhar enjeksiyonunda kullanılan sudan, ilaç üretiminde kullanılan yüksek saflıktaki suya kadar Eksper Mühendislik, sahadaki anketler, analizler ve uzman servisler aracılığıyla endüstriyel müşterilerin farklı gereksinimlerine müşteri odaklı çözümleriyle cevap verir.

H Evsel Atıksu Arıtma

Dönen Biyolojik Disk Sistemiyle sunduğumuz Evsel Atıksu Arıtma teknolojimiz en etkili ve en ekonomik çözümdür. Korozyona karşı yüksek mukavemeti ve zorlu hava şartları karşısındaki dayanıklılığıyla uzun yıllar hizmet vermeyi sürdürür. RBC işlemi, bir tankta yavaşça dönen radial ve eşmerkezli geçitlere sahip büyük bir diskten oluşur. Dönüş sırasında, medya yüzey alanının yüzde 40’ı atık su içindedir. Rotasyon ve ardından oksijene maruz kalma organizmaların çoğalmasını ve ince bir biyokütle tabakası oluşturmasını sağlar. Bu büyük, aktif popülasyon organik kirleticilerin biyolojik bozulmasına neden olarak atıksu arıtımını sağlar. Eksper Mühendislik proses ve anahtar teslim çözümleriyle güvenilir ve sürdürülebilir hizmetler sunar.