İÇME KULLANMA SUYU DEPO TEMİZLİĞİ

İçme Kullanım Suyu Depo Temizliği

Eksper Mühendislik endüstriyel tesis, fabrika, eğitim, ilaç, otelcilik, gıda sektörü, plaza ve konut müşterilerine su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonu hizmetini sunar. TSE 13287 standartlarına göre biosidal ürün uygulama eğitimi, iş güvenliği ve işçi sağlığı eğitimi almış profesyonel teknisyenlerinin hijyenik elbise ve teçhizatları ile içme/kullanma su deposu dezenfeksiyonu hizmetini eksiksiz ve güvenli olarak sağlar. Kullandığınız su depoları, işin uzmanı personeller tarafından düzenli periyotlarla ve ileri tekniklerle temizlenip biosidal izinli kimyasallar ile dezenfekte edilmediği zaman sağlığa zarar veren pek çok mikroorganizmanın üremesi için uygun ortamlar haline gelir. Dezenfekte edilmemiş su depoları, su kaynaklı Lejyoner Hastalığı başta olmak üzere kolera, tifo, ishal gibi birçok hastalığın ürediği bir mikrop yuvasına dönüşür. Bu depolarda balçık, kireç, pas ve beklemiş suyun oluşturduğu tortular da oluşur. Ayrıca kirli depoların zamanla ortaya çıkardığı kimyasal değişiklikler, şebekeden gelen klorlu suyun dahi etkisini yok ederek kullanım suyunun kalitesini bozar.

Su depolarının dezenfeksiyon süreci; oksijensiz ortamda kullanılan kimyasalların gaz salınımları veya zeminde oluşan balçıktan kaynaklı yanıcı/patlayıcı gaz salınımı nedeniyle istenmeyen üzücü iş kazalarına neden olabilmektedir dolayısıyla uzman personellerce yapılması ve gerekli tedbirlerin alınmış olması gerekmektedir. Eksper Mühendislik yüzey temizleyici olarak %99 olarak doğada parçalanabilme sertifikasyonuna sahip ürün kullanarak olası zehirli gaz salınımını ve ortamda sürekli olarak oksijen ölçümü yaparak iş kazalarını engellemektedir. Dezenfeksiyon prosesi, hem yüzeyde hem de depo içine doldurulan su için de gerçekleştirilerek sadece depo değil hat boyunca da dezenfeksiyon yapılarak boru hattı boyunca üzerinde oluşabilecek biofilm tabakasını da ortadan kaldırır. Tüm kimyasal ölçümler biosidal ürün uygulama eğitimi almış personellerce yerinde ve müşteri nezaretinde yapıldığı gibi depo dezenfeksiyonu bitip hatta su verilme aşamasında alınan steril kaplı numunelerle akredite laboratuvarlarca da bakteriyolojik üremenin olup olmadığı denetlenir. Eksper Mühendislik bu aşamada “sıfır hata” prensibiyle çalışmaktadır. Akredite laboratuvardan gelen sonuçların olumsuz olması durumunda Eksper Mühendislik tüm bedelleri tazmin ederek dezenfeksiyon işlemini başa alır.